คลังเก็บหมวดหมู่: Shows/Concerts/Tours

OH, YES! ADELE IS BACK!
Check here for all your concert updates!

Adele ได้มาถึงในเมืองเพิร์ ธ และเริ่ม Soundcheck!