ஆவணக்காப்பகம்: Scoops / கதைகள்

Adele to perform at 2017 கிராமி விருதுகள்!

Adele has been nominated for FIVE Grammy Awards!